4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بررسی واقعیت: هزینه یخ زدگی بزرگ

ادعای اخلاقی copyrightPAThe هفته گذشته برلین هزینه اقتصاد بریتانیا 1 میلیارد دلار در روز پرداخت کرد. واقعیت بررسی حکم اقتصاددانان ارقام را به هزینه برداشتن برف بر می گردانند همچنین می گویند که بسیاری از تولیدات از دست رفته در هفته های آینده صورت می گیرد، بنابراین بسیار بعید است که برف به پایان می رسد هزینه های اقتصادی که بسیار صفحه اول این هفته ناظران با سرمقاله رفت هزینه های آب و هوای یخبندان اقتصاد انگلستان 1 میلیارد دلار در روز هنگامی که در این مقاله در مورد رویدادهایی که هزینه پول اقتصاد را می پردازد، اشاره به تولید ناخالص داخلی GDP کل ارزش همه چیز تولید شده در کشور محاسبه