3 فروردین 1397
صفحه اصلی

NPC چین: رشد اقتصادی در سال 2018 حدود 6.5? است

عکس copyrightGetty ImagesChina هدف رشد اقتصادی 2018 خود را در حدود 6 5 تعیین کرده است. رقم اعلام شده در جلسه افتتاحیه کنگره سالانه ملی مردم مطابق با اهداف توسعه موجود در کشور است اما در زیر 6 9 گزارش شده برای 2017 اولین زمان در هفت سال افزایش سرعت رشد گزارش همچنین گفت که چین به نوعی از عملیات های مالی خطرناک که تهدید به فروپاشی شرکت های بزرگ را تهدید می کند، تحت فشار قرار می دهد. این اقدامات طی ماه های گذشته توسط پکن به منظور کنترل بیمه و غول مالی صورت می گیرد. تابع Anbang اگر