3 فروردین 1397
صفحه اصلی

JCB در Staffordshire 600 شغل جدید را اعلام کرد

عنوان تصویر نقش های جدید در JCB عبارتند از جوشکارها اسپری های نقره ای و مونتاژ کننده ها رشد تقاضای جهانی موجب ایجاد 600 شغل جدید تولیدی در JCB می شود شرکت گفت: سومین نقش موقت در غول تکنولوژی ساخت تجهیزات مستقر در استافوردشایر بلافاصله در دسترس خواهد بود. در طول 12 هفته آینده برای خطوط تولید شرکت در Rugeley Rocester Cheadle و همچنین Foston Derbyshire یکی از مشاوران محلی این خبر را به عنوان یک تقویت برای منطقه Midlands Live Bid توضیح داد تا سکه های پنهان در آتشفشان پیانو را که توسط پسر در دریا ذخیره شده اند، خریداری کرد. بیشتر از 100 Vaca