3 فروردین 1397
صفحه اصلی

رکورد تجاری کوتاه: اتحادیه اروپا مالیات بر واردات کالاهای لووی را بررسی می کند

پخش رسانه ای بر روی دستگاه شما پشتیبانی نمی شود. مسیته شمسی، مامستروم، عضو کمیسیون اتحادیه اروپا برای تجارت لویی جونز و بوربون، می تواند با مالیات 25 وارداتی اتحادیه اروپا در صورتی که رئیس جمهور دونالد ترومپ تعرفه های مربوط به فولاد و آلومینیوم اروپا را اعمال می کند، استیلی مالمستروم، اتحادیه اروپا برای تجارت گفت که بی بی سی نخست وزیر ترزا می می گوید نگرانی های خود را در مورد تماس تلفنی با آقای ترومپ در مورد این موضوع ابراز داشته است.