3 فروردین 1397
صفحه اصلی

انعطاف پذیری به اقتصاد آسیب می رساند، CBI را هشدار می دهد

عکس copyrightPARenationalisation از بخش های بزرگی از اقتصاد به طور جدی به شهرت انگلستان آسیب می رساند به عنوان یک مکان برای سرمایه گذاری یک گروه کسب و کار پیشرو به هشدار به رئیس جمهور CBI Paul Drechsler به رهبران کسب و کار به رهبران کسب و کار گفت که این تماس ها به واسطه ایدئولوژی به جای حقایق رانده شده است. اوباما گفت: «بهترین کار برای سرمایه گذاری در کار و استانداردهای زندگی در انگلیس، گفت که حزب کارگر خواستار استفاده از انرژی آب و خدمات ریلی تحت کنترل دولت شد. جان مک دونل، رئیس مجلس سنا، ماه گذشته به بی بی سی گفت که مجلس ملی شدن این خدمات،