3 فروردین 1397
صفحه اصلی

آب میوه ای آمریکایی و کره بادام زمینی با مالیات اتحادیه اروپا روبرو می شوند

اتحادیه اروپا وابسته به واردات فولاد از بیش از 100 کشور است اتحادیه اروپا برنامه های ایالات متحده برای تعرفه های سنگین واردات فولاد و آلومینیوم را محکوم کرد و گفت که آنها مشکالت شغلی اروپایی را به خطر می اندازد. کمیسیون اتحادیه اروپا تجارت سیسیلیا مالمستروم طرح هایی را برای مقابله با تعرفه های پیشنهادی ایالات متحده طرح کرد. اینها شامل ترانزیت واردات بیشتر در مورد کرانچر کره کره بادام زمینی نارنگی فولاد و محصولات صنعتی او گفت: "روز سه شنبه دونالد ترامپ از مشاور اقتصادی برتر گری Cohn که مخالف تعرفه استعفا داد پس از آقای Trump گفت: قوانین تجارت اتحادیه اروپا غیر ممکن است